Search

බෞද්ධ ජීවිතයක මූලධර්ම

 • කෙස් පැසුණු පලියට වැඩිහිටියෙකු නොවේ ්‍රඥාව දියුණු කර ගත යුතුය යුතුකම් වගකීම් ඉටුකළ යුතුය. මනස හැමදේටම මුල් වන බව දැන නොකඩවා මනස දියුණු කළ යුතුය


 • සරල ස්වාධීන පහසුවෙන් පැවතිය හැකි ජීවන රටාවකට හැඩ ගැසිය යුතුය. මෙහිදී කාල කළමනාකරණය මනාව සංවිධානය වු දින චර්යාව ආහාර රටාව පෞද්ගලික ආර්ථිකය වැදගත්ය. උපයන දෙයින් ¼ ඉතිරි කළ යුතුය. 2/4 ආයෝජනය කළ යුතුය, ¼ පමණක් වියදම් කළ යුතුය.


 • තමන්ට මුහුණ පුද්ගලයන් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව නොමැති නම් ඔවුන්ගෙන් වෙන් වී වාසය කළ යුතුය සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩන්නා වූ පුද්ගලයන් ඇසුරට ගත යුතුය


 • යුතුකම් වගකීම් රටට පවුලට සමාජයට මිතුරන්ට ඉටු කළ යුතුය. එහිදී දානය ්‍රිය වචනය අර්ථ චර්යාව සමානාත්මතාවය ්‍රගුණ කළ යුතුය


 • සතර අගතියට ගොස් යුක්තිය සාධාරණය ට පිටු නොපෑ යුතුය


 • උත්සාහයෙන් අධිෂ්ඨානයේ පක්‍රමශීලීව ප්‍රඥාවන්ත දක්ෂයකු ලෙස කම්මැලි නොවී කටයුතු කළ යුතුය


 • සතර බ්‍රහ්ම විහරණයන් වන ෛත්‍රිය කරුණාව මුදිතාව උපේක්ෂාව යන ගුණාංග වර්ධනය කර ගත යුතුය


 • උපේක්ෂාවේ දී මූලිකවම අටලෝ දහමේ දී කම්පා නොවීම, ්ෂග්‍රාහී නොවී සත්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම වැදගත්ය


 • ඉලක්ක සම්පාදනයේදී සතර ඉර්ධිපාද වැඩිය යුතුය. කැමැත්ත අධිෂ්ඨානය වීර්යය විමංසාව ඒ අතර වෙයි


 • සාර්ථක ගැටලු විසඳීමත් සඳහා ගැටලුව ගැටළුවට හේතුව විසඳුම ිසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවරවල් දැන ගැනීම වැදගත්ය


 • විශ්වාසය, වීර්යය, සිහිකල්පනාව, සිහි එකඟ බව, ්‍රඥාව වශයෙන් ංච ඉන්ද්‍රිය හා පංච බල දියුණු කරගත යුතුය


 • සතර සතිපට්ඨානය වන කාය, වේදනා, චිත්ත, ධර්ම විපස්සනා දියුණු කරගත යුතුය


 • ඉරියව් හා චර්යාවන් පිළිබඳව සිහිය පිහිටුවා ගත යුතුය


 • සප්ත බොජ්ජංග වන සති, dhamma vijaya, වීර්යය, ්‍රීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ෂා දියුණු කරගත යුතුය


 • ළමා තුළ වැඩෙන්නා වූ ආශාවන්, ්‍රෝධය, කම්මැලි බව, විසිරෙන හා තැවෙන සිත, සැකය යන මෙලොව පරලොව දියුණුව වසාලන පංච නීවර්ණ ධර්ම ්‍රහාණය කිරීමට දැනගත යුතුය


 • සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය කරන්නාවූ කුසලයන් වැඩිදියුණු කිරීම, නොකරන්නා වූ කුසලයක් ජීවිතයට එකතු කර ගැනීම. කරන්නාවූ අකුසලයන්ගෙන් වෙන් වීම, ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි අකුසලයන්ගෙන් වෙන් වීමට කටයුතු කිරීම ‍රත්‍යවේක්ෂා වෙන් යුතුව වැඩිදියුණු කරගත යුතුය .


 • වංචක ධර්ම, භාවනාමය උපක්ලේශ වැනි මුලා වීම ගැන දැනගෙන ආරක්ෂා විය යුතුයතවත් වැදගත් කරුණු


ර්මය ප්‍රායෝගික නොවේ නම් එයින් ඵලක් නොමැත බුදු දහම ්‍රායෝගික හා සරල දහමකි. අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්ධය තුරාර්ය සත්‍යය හා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පැහැදිලි කර දෙනු ලබයි.


බුද්ධ බලය - බුද්ධ බලය චතුරාර්ය සත්‍යයේ බලයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අද ජීවමානව නොමැත. උන් වහන්සේට අනුව උන්වහන්සේගෙන් පසුව ධර්මය හා විනය ශාස්තෘවරයා වෙයි. තමා සරණ කොට ධර්මය සරණ කොට ගෙන සාර්ථක විය යුතුය


බුද්ධ පූජාව


උන්වහන්සේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් අගය කරන ලෙස අවවාද නොකළේය වක්කලි තෙරුන්ට දෙතිස් කුණපය දෙස බලන ලෙස පැවසීය. උන්වහන්සේගේ ාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක කැප කිරීමට උපහාරය ලෙස බුද්ධ දේශනාවන්ට අනුව පහත දේවල් හැඳින්විය හැකිය


 • හිස ගිනි ගත්තෙකු ඒ ගිනි නිවන්න වෙහෙසෙන වා වගේ හා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට අනුව නිවන් මඟ වැඩීම


 • ගිලනුන්ට උපස්ථාන කිරීම, පරාර්ථ චර්යාවේ යෙදීම


 • බුද්ධානුස්සතිය වැඩීම


බුදු පිළිමය පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු දහස් ගණනකට පසු ඇති වූ කලා නිර්මාණයන් ය. බුදු පිළිමයෙන් වශීකෘත නොවී බුදු පිළිමය දුටු විට දෙතිස් කුනප භාවනාව වැඩීමට යොමුවන්න රූප තෘෂ්ණාවෙන් මිදෙන්න තුරාර්ය සත්‍ය මෙනෙහි කරන්න විදර්ශනාවට යොමු වන්න


මල් කැඩීම භික්ෂුවකට අකැප ය ගිහියන් ඒ සඳහා යොමු කිරීම භික්ෂුව නොකළ යුතුය. කැඩූ මලකට වඩා පරවී වැටුණු මලක් පූජා කර අනිත්‍ය වැඩීම ්‍රඥාවන්ත ය කුසල කර්මයකි


ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ධාතුවන්දනා ෛත්‍ය වන්දනා කිරීමේ යෙදෙයි. එසේ කරන්නේ නම් එම ගෞරවය කෙලෙසුන් නැසූ උත්තමයකු අරඹයා කරන බවත් එම කුසල ආනුභාවයෙන් බලයෙන් මටත් සියලු කෙලෙසුන් නසා නිර්වාණාවබෝධය ැබීමට හැකි වේ යැයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් වීර්යයෙන් යුක්තව ඒ සඳහා කටයුතු කළ යුතුය පූජාවෙන් ්‍රාර්ථනාවෙන් කිසිවක් නොලැබේ වීර්යය වැඩිය යුතුය ඒ සඳහා මාර්ගය වන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පිහිට ලබාගන්න.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

සුද්දා ආවා ්‍රාථමික ජාතීන් ශිෂ්ට කරන්න කියලා. යුද්ධය කාලයක් පැවතුණා මෙව්වා මුළු විනාස වෙලා පුරන් වෙලා ගියා රට දුර්වල වුණා අවසාන වශයෙන් ට ඉංග්‍රීසීන්ට යටත් වුණා. ඉංග්‍රීසි රට ශිෂ්ට කරන්න කියාගේ බණ්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිබූ රජයයන් වල මෝඩ තකතීරු ්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් නිසා සිදු වූ හානිය දූෂණ වංචා වලින් සිදු වූ හානිය මෙන් සිය දහස් ගුණයකින් වැඩිය සිංගප්පූරුවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 340 billion USD වන විට අපගේ